В ежемесячном издании Гражданская защита от МЧС Донецка, которое можно скачать здесь сообщается:

Наказом начальника ГУ МНС України в Донецькій області від 11.11.2010 року № 797 затверджено Положення про Дошку пошани Головного управління МНС України в Донецькій області. Цим наказом передбачено створення у Головному управлінні такої форми роботи з особовим складом, як розміщення фотографій осіб рядового і начальницького складу та працівників, які досягли високих показників у службовій та трудовій діяльності, зразково виконують вимоги Присяги і статутів, виявили мужність і самовідданість при виконанні службових обов'язків на Дошці пошани терміном на один рік.
Надалі оновлення Дошки пошани відбуватиметься напередодні Дня рятівника. Перелік осіб, які отримали право на розміщення фотографії на Дошці пошани, друкуватиметься у журналі «Гражданская защита» для загального ознайомлення підпорядкованих підрозділів.


Лучшими работниками признаны:

1. Полковник служби цивільного захи-
сту Ясенов Сергій Васильович, заступ-
ник начальника Головного управління з
питань матеріально–технічного забез-
печення Головного управління.

2. Полковник служби цивільного захи-
сту Поляков Сергій Іванович, начальник
управління по роботі з персоналом Го-
ловного управління.

3. Полковник служби цивільного за-
хисту Мак-Мак Василь Федорович,
заступник начальника управління –
начальник відділу з питань наглядово-
профілактичної діяльності управління
МНС в м. Маріуполь Головного
управління.

4. Підполковник служби цивільного
захисту Даник Андрій Миколайович,
начальник Старобешівського район-
ного відділу Головного управління.

5. Підполковник служби цивільного захи-
сту Філімонов Петро Миколайович, на-
чальник 36-ї підпорядкованої державної
пожежної частини управління МНС в м.
Єнакієве Головного управління.

6. Майор служби цивільного захисту
Попович Ганна Михайлівна, начальник
чергової зміни відділу оперативно-
чергової служби Головного управління.

7. Капітан служби цивільного захисту
Тремаскін Валерій Вікторович, за-
ступник начальника 68-ї самостійної
державної пожежної частини Волно-
васького районного відділу Головного
управління.

8. Капітан служби цивільного захисту
Брень Дмитро Петрович, начальник
зміни оперативно–координаційного
центру управління МНС в м. Макіївці
Головного управління.

9. Старший прапорщик служби
цивільного захисту Рудаков Володимир
Євгенович
, старший майстер ГДЗС 28-ї
самостійної державної пожежної части-
ни управління МНС в м. Горлівці Голов-
ного управління.

10. Прапорщик служби цивільного за-
хисту Якубовський Олександр Ми-
колайович
, командир відділення
чергової зміни аварійно-рятувальної
частини Аварійно-рятувального загону
спеціального призначення Головного
управління.

11. Сєдова Інна Олександрівна,
начальник центру пропаганди Головно-
го управління.

12. Полянська Ніна Миколаївна,
завідувач фінансово–економічного
сектору управління МНС в м. Донецьку
Головного управління.